stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #2
您当前的位置:首页 > 师资队伍 > 特聘教授
  孙军
 
   
 
  图片资料
图片名称: 孙军
人气: 7
图片尺寸:
图片大小:
编辑: xinwenzhongxin
创建日期: 2018-01-16 21:37:32
简介: 孙军,北京化工大学教授,北京化工大学MBA教育中心主任,北京化工大学MEM教育中心主任