stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #2
您当前的位置:首页 > 师资队伍 > 特聘教授
  宋熙鑫
 
   
 
  图片资料
图片名称: 宋熙鑫
人气: 112
图片尺寸:
图片大小:
编辑: xinwenzhongxin
创建日期: 2019-06-20 10:38:26
简介: 宋熙鑫,美籍华人,原苹果公司全球供应经理、新产品项目经理