stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #2
您当前的位置:首页 > 师资队伍 > 特聘教授
  沈钧
 
   
 
  图片资料
图片名称: 沈钧
人气: 156
图片尺寸:
图片大小:
编辑: xinwenzhongxin
创建日期: 2019-06-20 10:43:20
简介: 沈钧,美籍华人,原美铝中国公司(上海)总经理